Cookie beleid De Peelkorf

De website van De Peelkorf is in technisch beheer van KorfbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Informatieboekje

 

Korfbalvereniging

 

 

 

 

Informatieboekje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voorwoord

 

Dit informatie boekje is bestemd voor alle leden van de korfbalvereniging ‘De Peelkorf’ en bevat belangrijke informatie van de korfbalvereniging.

 

De Peelkorf is een dames korfbalvereniging die in 1965 is opgericht.

 

Korfbal is een echte teamsport, waar je alleen door vrijlopen en samenspel iets kunt bereiken.

Het doel van de vereniging is dat iedereen moet kunnen deelnemen aan deze tak van sport, zowel prestatief en recreatief en hier ook plezier aan beleeft. Hiernaast worden ook nevenactiviteiten georganiseerd voor zowel de jeugdige leden als de senioren.

Korfbal is een sport die in de zomermaanden buiten op het sportpark wordt gespeeld en in de wintermaanden in de sporthal of gymzaal.


Dit geheel wordt gedragen door vele vrijwilligers die het coachen, trainen, begeleiding op zich nemen.

 

Wij wensen iedereen een sportief en gezellig seizoen toe.

 

 

Het bestuur korfbalvereniging De Peelkorf

 

 

 

Lidmaatschap

Veel informatie is te vinden op de website van De Peelkorf, www.depeelkorf.nl,  graag verwijzen we jullie ook hierheen om de actuele informatie te kunnen lezen.

Zo vind je hieronder andere informatie betreffende:  

Aanmelden zie kopje ‘Lid worden’

-        Korte informatie

-        Aanmeldformulier/Afmeldformulier

-        Wijzigen van persoonlijke gegevens

Contributie zie kopje ‘Vereniging/ Clubinformatie/ Contributie’

Afmelden zie kopje ‘Lid worden’

Kangoeroe Klup

 

De Kangoeroe klup is een groepje meiden die 1x in de ca. 3 weken bij elkaar komt om gezellig te sporten en te spelen. De meiden mogen lid worden als ze op groep 1 en 2 van de basisschool zitten of als ze dat jaar instromen op de basisschool.
Tijdens de trainingen doen we allerlei uiteenlopende activiteiten zoals:

Tikspellen, parcourtjes, simpele bal oefeningen, doelen op speciaal gemaakte korven (deze zijn extra laag) en andere spelletjes.

Ook hebben we speciale trainingen zoals een sprookjestraining, pietengym (in sinterklaas tijd) en verkleden met de carnaval.

De kinderen leren bij de Kangoeroe klup samen spelen, samen sporten, laagdrempelige balvaardigheid. Ook vinden we de sociale kant erg belangrijk. Zo mag het hele gezin, opa’s en oma’s etc. altijd komen kijken.

De Kangoeroe klup bij de Peelkorf is een goede, maar vooral laagdrempelige groep ter voorbereiding op het ‘echte’ korfballen.

Lijkt het je leuk om bij de Kangoeroe klup te komen. Kom dan vrijblijvend eens kijken en je kunt ook afspreken een proeftraining mee te sporten.

Opgeven voor de Kangoeroe klup kan via de website kopje ‘Lid worden’.

Teamindelingen

Bij het indelen van de teams hanteren we de richtlijnen van de KNKV. Voor uitgebreidere info zie het Beleidsplan van de Peelkorf. De teams worden door de technische commissie ingedeeld en de indeling wordt in juni bekend gemaakt op de website.

 

Het kan voorkomen dat een speelster in een ander team wordt opgesteld. In dat geval wordt vooraf met de betreffende speelster (en/of ouders) overleg gepleegd.

 

Het opstellen van A - jeugdspeelsters bij de senioren gebeurt uiteraard alleen na overleg met de trainer, leider, speelster en/of de ouders.

 

Trainingen

Kledingvoorschriften trainingen

Gymzaal/sporthal: Sportkleding, korfbalschoenen zonder zwarte zolen en zonder noppen.

(Kunst)Grasveld: Sportkleding, voetbal- of korfbalschoenen met noppen (verplicht).

Trainingslocaties en -tijden

Tijdens de veldcompetitie vinden de trainingen plaats op sportpark ‘De Vlies’ en tijdens de zaalcompetitie in de diverse sporthallen in de omgeving. Indien de gymzaal Ysselsteyn niet voldoet aan het fysieke en technische niveau van het korfbalspel gaan met name de oudere teams naar een andere zaal die wel voldoet (hoger en groter).


De trainingen voor de veld- en zaalcompetitie worden gecommuniceerd via de leiding van het team. De dagen en/of tijdstippen en locaties voor de zaaltrainingen kunnen, om planning technische redenen, pas later in het seizoen bekend worden gemaakt. Deze worden gepubliceerd op de website en in het weekblad van Ysselsteyn het YNB, ook zal dit gecommuniceerd worden via de leiding van het team.

 

De speelster dient 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op het sportveld of in gymzaal.

Bij slechte weersomstandigheden wordt het trainen afgelast. Het lukt niet altijd om dit tijdig te communiceren, dit vraagt wat flexibiliteit.

Trainen in vakanties

De trainster beslist vaak in overleg met de kinderen/ouders of op feestdagen of in de vakanties van de basisschool de trainingen in de gymzaal wel of niet doorgaan.

Afmeldingen voor trainingen of wedstrijd

Iedere speelster dient zich persoonlijk (voorkeur geen mail) af te melden bij haar eigen leiding/trainster. Voor een wedstrijd graag tijdig afmelden, zodat hierop georganiseerd kan worden.

Voorwaarden speelster

 • Korfbal is een teamsport, het is fijn als speelsters zoveel mogelijk aanwezig kunnen zijn. Daarnaast zijn we verbonden aan een competitie, dus gaan er vanuit dat de speelsters dit gehele competitiejaar actief erbij zijn.
 • Geeft bij verhindering dit tijdig door aan de juiste personen zodat tijdig een vervangster voor een wedstrijd geregeld kan worden.
 • Bij meerdere afmeldingen beoordeeld de trainster/coach of de training wordt afgelast.
 • Draagt tijdens de trainingen en wedstrijden geen sieraden en lange haren moeten in een paardenstaart worden gedragen.
 • Eet geen snoep tijdens wedstrijden en trainingen.
 • Neemt pakje of plastic flesje drinken mee met eventueel een boterham, Liga, Sultana of fruit. Geen glazen flesje of blikje drinken meenemen. Tijdens wedstrijden in de veldcompetitie wordt ook ranja aangeboden in de rust en bij thuiswedstrijden na de wedstrijd in de kantine.
 • Het is vrijblijvend of kinderen trakteren met verjaardagen, wel de vraag om dit klein te houden.
 • D-tm F-leden mogen geen geld meenemen tijdens wedstrijden.
 • Bij toernooien mogen basisschoolleden geld meenemen. De richtlijn van de vereniging is  € 3,50-5,00 op eigen risico. Oudere leden bepalen dit zelf.
 • Rookt niet vlak voor, na of tijdens het sporten.
 • Waardevolle spullen (mobiele telefoons e.a.) worden op eigen risico meegenomen.
 • Douchen met badslippers aan is verplicht na een training of wedstrijd. Indien incidenteel geen kleedlokalen vrij zijn om te douchen, mogen de speelsters thuis douchen.  Speelsters vanaf de D-teams douchen zonder toezicht van de leiding. Geacht wordt van de speelsters dat zij verantwoording nemen m.b.t. douchetijd en orde.
 • I.v.m. privacy redenen is het niet toegestaan om de telefoon te gebruiken in de kleedlokalen. 
 • Volgt de afspraken/orders op van de leiding betreffende bepaalde taken zoals
  veld opbouwen en opruimen, kleedlokaal opruimen etc. De kleedlokalen dienen netjes achtergelaten te worden.
 • Gedraagt zich correct, respectvol ten opzichte van scheidsrechters, tegenstanders, leiding, medespeelsters, ouders en toeschouwers.
 • Heeft respect voor de scheidsrechter die de wedstrijd leidt zowel in als buiten het veld.
 • Volgt de aanwijzingen op van de kaderleden (trainers, leiders, etc.).
  Bij wangedrag/misdragingen zullen de ouders worden ingelicht en zullen passende maatregelen getroffen worden.
 • Betaalt zelf de door de KNKV opgelegde geldboetes.
 • Vanaf 16 jaar wordt er verwacht dat leden jeugdwedstrijden fluiten. Door de scheidsrechterscommissie wordt dit goed georganiseerd en zal er een begeleider tijdens de wedstrijd ondersteuning bieden bij de jongste scheidsrechters.
 • Verder wordt er ook een beroep gedaan op leden bij het trainen / coachen van de andere jeugdteams.
 • Is op de hoogte van de volgende bijlagen en houdt zich aan de regels genoemd in

(geldt niet voor de jongste speelsters:

 • Bijlage V: Omgangsprotocol SV Ysselsteyn
 • Bijlage VI: Waarden en normen
 • Bijlage VII: Seksuele intimidatie
 • Bij bijzonderheden is het altijd prettig als leiding wordt geïnformeerd, maar ook als zaken onduidelijk zijn. Geef dit aan.
 • Naast trainers / coach, leidster wordt er ook geregeld een beroep op ouders gedaan ter ondersteuning. Het is prettig om samen de verantwoordelijkheid te dragen. Wanneer nodig is, zullen er ouders betrokken worden bij evt. wedstrijden, trainingen, andere activiteiten zoals als oliebollen-actie, rabarber plukken, Dag van de Jeugd.
 • Help het kind ter voorbereiding op de wedstrijd, evt. sokken thuis aantrekken, alle nodige spullen samen inpakken, zorgt ervoor dat er geen knopen in de veters van de voetbalschoenen zitten.
 • Betreed zelf geen sportzalen met schoenen die buiten zijn gedragen, gebruik slofjes of gymschoenen.
 • Wast op toerbeurt de T-shirts van het team, dit wordt door de Jeugdcommissie bijgehouden op een lijst.
 • Stimuleer uw dochter om zich te houden aan de binnen de vereniging geldende regels.
 • Zorg dat uw dochter zich tijdig afmeldt indien ze verhinderd is.
 • Correct gedrag van ouders zelf: belangstelling tonen voor jullie kinderen maar geen overdreven aandacht / bemoeizucht wat betreft de prestaties. Als het kind talent heeft wordt dit heus wel opgemerkt.
 • Geef blijk van belangstelling, ga dus geregeld naar het team van jullie dochter kijken. Reageer rustig en zorg voor correct gedrag bij het bezoeken van wedstrijden. Het kind heeft het al zo druk met op de bal letten, spelregels en de eigen coach, eigen bijdrage aan het coachen is voor het kind heel verwarrend. Graag niet aan de zijlijnen mee coachen.
 • Er wordt jaarlijks een algemene ouderavond gepland, graag deelnemen zodat informatie goed verstrekt kan worden en evt. onduidelijkheden / vragen besproken kunnen worden.
 • Gun je kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij korfballen.


Voorwaarden ouders/verzorgers van de jeugdspeelsters

 

 • Binnen de vereniging werken bijna alleen maar vrijwilligers, dit zijn geen professionals, iedereen doet zijn/haar best, graag respect hiervoor.
 • Geen inmenging in de beslissingen van leidsters, trainer of wedstrijdleiding inzake opstelling en/of speelwijze.
 • Bespreek eventuele opmerkingen rustig met de, leidsters, trainsters of coördinatoren en niet via de speelsters/ andere ouders of door middel van openlijke verwijten.
 • Probeer als ouder zijnde het kind respect mee te geven voor de leidsters; ongeïnteresseerd en nonchalant gedrag werkt demotiverend voor de leidsters.
 • Is op de hoogte van de volgende bijlagen:
  • Bijlage V: Omgangsprotocol SV Ysselsteyn
  • Bijlage VI: Waarden en normen
  • Bijlage VII: Seksuele intimidatie

 

Eventuele wensen kunnen via de leiding of de coördinatoren kenbaar worden gemaakt. Indien zaken niet direct kunnen worden opgelost kunnen deze in de jeugdcommissie worden besproken.

Mededelingen voor senioren speelsters

1. Op toerbeurt komt men aan de beurt om:

 • Scheidsrechter te zijn bij een jeugdwedstrijd of het begeleiden van een jonge scheidsrechter (zonder scheidsrechters ook geen korfbal).
 • Verkoopster te zijn bij de jaarlijkse oliebollenactie; de opbrengsten zorgen ervoor dat de contributie laag blijft.
 • Organiseren van de jaarlijkse Sinterklaasavond

 

 

 

Organisatie wedstrijden

Het korfbalseizoen bestaat uit drie competitie delen:

a. 1e helft veldcompetitie (augustus/september tot de herfstvakantie)

b. zaalcompetitie (na de herfstvakantie tot eind februari)

c. 2e helft veldcompetentie (maart tot juni)

 

De competitie van de A tot met F teams wordt georganiseerd door de KNKV (korfbalbond, zie www.knkv.nl). De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld en incidenteel wordt uitgeweken naar een andere dag.

 

Alleen bij erg slechte weersomstandigheden wordt het korfballen afgelast, dit wordt gecommuniceerd door de leiding van het team.

 

Men dient 5 minuten voor vertrektijd bij uitwedstrijden, binnen de poort van het sportpark aanwezig te zijn. Om veiligheidsredenen dienen de ouders hun auto op de parkeerstrook te parkeren bij het sportpark en niet aan de overkant van de weg.

Wedstrijdprogramma

Het wedstrijdprogramma wordt gecommuniceerd naar de speelsters / ouders door de leiding van het team. Ook wordt dit bekend gemaakt in het weekblad van Ysselsteyn het YNB, staat het vermeld op de website www.de peelkorf.nl en op de website www.knkv.nl.

Speelsters die buiten Ysselsteyn wonen, krijgen de gegevens per mail via de nieuwsbrief aangeleverd. Geef hiervoor je e-mailadres door aan het [email protected].

Kledingvoorschriften wedstrijden

Shirts

De speelsters dragen tijdens de wedstrijd witte T-shirts die eigendom zijn van de vereniging met uitzondering van vooraf bepaalde teams die gesponsorde T-shirts dragen (verplicht).

Het is niet toegestaan om in andere kleding aan wedstrijden deel te nemen.
De shirtjes worden bewaard in speciaal daarvoor bestemde tassen per team.
Aan het begin van de competitie wordt een wasouder (op toerbeurt) gevraagd die zorg draagt voor de reiniging van de T-shirts van één team (wasvoorschrift aanwezig in tas).

Rokjes en sokken

Zwarte korfbalrokjes en sokken zijn te huur bij Mieke Janssen Ysselsteynse weg 80,

tel: 06 23009713. Dit kan tegen een contante eenmalige betaling van €30,-, het rokje/ sokken kunnen dan kosteloos worden geruild zolang een speelster lid is. Het is niet toegestaan om kleding over te kopen van een stoppend lid. Deze kleding dient teruggebracht te worden, als een speelster stopt met korfballen.

Indien een gestopt lid binnen 1 jaar weer begint met korfbal, hoeft niet opnieuw het inleggeld te worden betaald.

Bij verlies van een rokje moet een vergoeding worden betaald ter hoogte van de aanschafprijs die op dat moment geldt. De speelster is verplicht om deze rokjes tijdens de wedstrijd te dragen. Het is niet toegestaan om in andere kleding aan wedstrijden deel te nemen.

De speelster houdt het rokje bij zich en zij wordt geacht hier zuinig mee om te gaan. De speelster mag het rokje kort voor een wedstrijd aantrekken, niet thuis al aantrekken. De sokken mogen thuis wel aangetrokken worden.

Vervoer jeugdspeelsters

De planning van het vervoer van uitwedstrijden tijdens de veld- en zaalcompetitie en voor de binnen trainingen van de oudere jeugdteams, wordt centraal vanuit de vereniging geregeld in samenwerking met afdeling voetbal. De rijbeurten worden op jaarbasis zo goed als mogelijk evenredig verdeeld. De speelsters krijgen voor aanvang 1e helft veldcompetitie, zaalcompetitie en 2e helft veldcompetitie een schema uitgereikt. Dit wordt gecommuniceerd door de leiding van het team. Deze planning wordt zo snel als mogelijk gemaakt, echter bij aanvang competitie vraagt dit enige flexibiliteit.
Routebeschrijvingen kun je vinden op de site van de KNKV. Het vertrek is altijd vanaf het sportpark. De speelsters moeten achter de poort verzamelen.

Bij verhindering zorgt de betreffende rijdende ouder zelf voor een vervangende rijdende ouder.

Speelsters van F en E-teams worden na een uitwedstrijd thuisgebracht door de rijdende ouders. Bij speelsters van de E-teams kunnen ze mogelijk ook zelf naar huis fietsen, dit graag vooraf melden bij de leiding. Vanaf de D-teams is dit eigen verantwoordelijkheid of ze zelf naar huis fietsen of dat ouders zelf de kinderen komen halen (graag tijdig aanwezig zijn hiervoor). Thuiswedstrijden is het aan de ouders om de kinderen ook weer tijdig op te halen.

 

De vereniging ‘De Peelkorf’ heeft voor alle leden een ongevallenverzekering afgesloten.

Voor de veiligheid en de verzekering dienen alle kinderen in de gordel te zitten (niet meer kinderen dan dat er gordels aanwezig zijn). Eigen kinderen, kleiner dan 1,35 m. dienen in een goedgekeurd kinderzitje te zitten. Meer informatie treft u op www.postbus51.nl autogordels en kinderbeveiliging middelen.

Schoonhouden en controleren kleedaccommodatie.

Ieder team is verplicht, na de training en de wedstrijd het eigen kleedlokaal en dat van de tegenstander schoon te maken. Zo ook de wasruimte, de hal en stoep.
Iedere trainster en leidster dient de kleedlokalen voor- en na afloop van wedstrijden en trainingen te controleren op wanordelijkheden.

Materialen

De speelsters dienen zuinig met de materialen om te gaan daar dit kostbare materialen zijn, zij helpen mee met het opbouwen en afbreken tijdens trainingen en wedstrijden.

Bij problemen of wensen over de materialen (korven, ballen enz.) contact opnemen met de jeugdcommissie, via [email protected].

Blessures

Bij iedere sport kunnen zich blessures voordoen. In het bijzonder jeugdspeelsters in de groei zijn vaak extra blessuregevoelig. Het is goed om dit op te pakken met de leiding van het team.

Kampioensbeleid

Jeugd

De eerste helft van de veldcompetitie is een voorronde voor de tweede helft veld. De winnaar van deze eerste helft is Periodekampioen en nog geen ‘echte’ kampioen.

De meest succesvolle teams worden na de eerste helft bij elkaar gezet, waardoor er in de 2e helft gestreden kan worden voor de enige echte titel. Wanneer je 2x Periodekampioen bent

(1e en 2e helft buiten) ben je Kampioen Veldcompetitie.

De minder succesvolle teams van de eerste helft worden ook bij elkaar ingedeeld voor de tweede helft. Hun competitie wordt dan ook leuker en spannender. Ook hier geldt 1x buiten kampioen in het seizoen, Periodekampioen. Ben je 2x periodekampioen (1e en 2e helft buiten), ben je Kampioen Veldcompetitie.

Voor de wedstrijdteams die een gehele veldcompetitie spelen, geldt dit niet.

De zaalcompetitie is veel eenvoudiger en staat geheel los van de buitencompetitie. Deze duurt net zolang als 1e en 2e veldcompetitie samen. De winnaar hiervan is Kampioen Zaal.

 

Bij wedstrijdkorfbal zie beleid KNKV:

 Regels die van toepassing kunnen zijn tijdens een beslissende kampioenswedstrijd:

1. Hoogst aantal wedstrijdpunten

2. Hoogst aantal doelsaldo wedstrijden

3. Hoogst aantal gescoorde doelpunten

4. Resultaat onderling gespeelde wedstrijden

 

Bij breedtekorfbal:

Bij gelijk aantal wedstrijdpunten, beiden teams (periode)kampioen, doelsaldo telt niet.

 

Bestuur en jeugdcommissie van “De Peelkorf” vinden dat elk feestje gevierd mag worden, maar niet elk feestje even uitbundig. We zetten de verschillen op een rij:

 • Periodekampioen (1 helft buiten): Het team wordt na afloop van de beslissende wedstrijd gefeliciteerd door een afvaardiging van de jeugdcommissie en er wordt een groepsfoto gemaakt. Daarna mag het team in de kantine een “broodje snack” eten met een consumptie.
 • Veld(2x Periode)- of Zaal Kampioen: Het team wordt na afloop van de beslissende wedstrijd gefeliciteerd door een afvaardiging van de jeugdcommissie en er wordt een groepsfoto gemaakt. Daarna mag het team in de kantine een “broodje snack” eten met een consumptie. Bovendien wordt het gehele team gehuldigd dmv een receptie aan het einde van het gehele seizoen. Bij de Kampioensreceptie krijgen ze een frietje en snack aangeboden. (*Wedstrijdteams hebben 1 buitencompetitie en zijn bij winst Veldkampioen.)

Kampioensbeleid senioren

 • Periodekampioen (1 helft buiten): Het team wordt na afloop van de beslissende wedstrijd gefeliciteerd door een afvaardiging van het bestuur en er wordt een groepsfoto gemaakt. Daarna mag het team in de kantine een “broodje snack” eten met een consumptie.
 • Veld (2x Periode)- of Zaal Kampioen: Het team wordt na afloop van de beslissende wedstrijd gefeliciteerd door een afvaardiging van het bestuur en er wordt een groepsfoto gemaakt. Daarna mag het team in de kantine een “broodje snack” eten met een consumptie. Bovendien wordt het gehele team gehuldigd dmv een receptie aan het einde van het gehele seizoen. Voorafgaand aan deze receptie krijgen ze een etentje aangeboden. (*Wedstrijdteams hebben 1 buitencompetitie en zijn bij winst Veldkampioen.)

Elk seniorenteam neemt binnen de vereniging ook deel aan de strijd om het “Periodekampioenschap”.

De periodekampioen heeft het meeste aantal wedstrijdpunten aan het einde van de bepaalde periode. De strijd gaat tussen alle Peelkorf Senioren, Midweek en Recreanten teams:                        

-eerste periodekampioen: einde eerste helft veldcompetitie

-tweede periodekampioen: einde zaalcompetitie

-derde periodekampioen: einde tweede helft veldcompetitie

De stand wordt door het wedstrijdsecretariaat bijgehouden en per seizoen kun je maar 1 keer Periodekampioen worden. De Periodekampioen krijgt 75 consumpties te besteden in de kantine.

Activiteiten senioren teams

 • Elk team krijgt een “Euro-avond” in de kantine aangeboden waarin een consumptieprijs van €1,00 wordt gehanteerd. Elk team prikt een datum en bedenkt zelf een verdere invulling van de avond. Deze avond kan per team maar ook met meerdere teams tegelijk worden gehouden.
 • In december wordt de Sinterklaasavond georganiseerd voor alle senioren voetbal en korfbal teams tezamen.
 • In mei wordt het jaarlijkse mixtoernooi georganiseerd. Hierbij worden alle Peelkorf senioren, recreanten en jeugdspeelsters vanaf 16 jaar verdeeld in teams. Als afsluiting van de avond wordt een barbecue georganiseerd.
 • Jaarlijks vindt er een seizoen afsluiting plaats.

Pupil van de week

De speelsters van de D worden beurtelings gevraagd als ‘de pupil van de week’ om een thuiswedstrijd van Senioren 1 bij te wonen. De jonge speelster mag alles bijwonen wat met de wedstrijd te maken heeft. Zodra het wedstrijdschema bekend is, ontvangen zij de datum van deelname en extra benodigde informatie.

Maatschappelijke stage

Bij De Peelkorf bestaat de mogelijkheid voor leerlingen van het voortgezet onderwijs hun maatschappelijke stage uit te voeren. De Peelkorf is een erkende leeromgeving! Deze stage heeft als doel om de jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk in de vorm van bijvoorbeeld hulp bieden bij de trainingen of wedstrijden van een team, hulp bij verschillende nevenactiviteiten, hulp bij het fluiten van wedstrijden of administratieve werkzaamheden.

Voor informatie kan er gemaild worden naar [email protected]

 

Jaarplanning  
Kijk op de website www.depeelkorf.nl voor de actuele agenda van activiteiten.

 

 

Bijlage I: Vrijwilligersbrief

Beste leden en ouder(s)/verzorgers van leden van De Peelkorf,

 

Om de korfbalvereniging draaiende te houden zijn vele vrijwilligers nodig om dit bewerkstelligen. Vele handen maken licht werk.

Hieronder staat een lijst met daarin alle activiteiten die jaarlijks voorkomen en waarbij leden vanaf 18 jaar en ouder, vaders en moeders van leden beneden 18 jaar één of meer activiteiten aan kunnen kruisen.

 

Gaarne ontvangen we, voor het seizoen begint, deze ingevulde brief retour.

Dan bekijken we binnen de vereniging naar de mogelijkheden.

 

Deze brief ingevuld mailen naar [email protected]

 

□   Trainen jeugdteam

□   Begeleiding wedstrijden van de jeugd op zaterdag

□   Zaalwacht, scorebord bijhouden (minimale leeftijd 18 jaar)

□   Wedstrijden fluiten op zaterdag ter ondersteuning van de junioren en senioren (>16jaar)

□   Wedstrijden fluiten op zondag (>16 jaar)

□   Hulp bieden bij sport en spellendag

□   Verkoop oliebollen in november

□   Bestuursfunctie

□   Commissie sponsorwerving

□   Onderhoudswerkzaamheden aan materialen en velden, plaatsen sponsorborden

□   Nevenactiviteitencommissie (spellendag, 5 december)

□   Sponsoring van een team of andere financiële bijdrage

□   Ik doe al iets voor de vereniging nl.………………………………………………………………………………………….

□   Andere ideeën

Gaarne onderstaande gegevens volledig invullen

Voor en achternaam spelend lid

 

Team spelend lid

 

Leeftijd spelend lid

 

Voor en achternaam ouder
(indien spelend lid jonger als 18 jaar)

 

Leeftijd ouder
(indien spelend lid jonger als 18 jaar)

 

Adres

 

Telefoonnummer

 

E-Mail adres

 

Beroep contactpersoon
Indien U akkoord gaat, graag invullen.

 

Datum

 

 

Bijlage II: Omgangsprotocol SV Ysselsteyn

 

Doel:

- Pestgedrag oplossen

- Protocol aanbieden waarmee leiders/leidsters pestgedrag structureel kunnen aanpakken

 

Protocol:

- Leider/leidster signaleren pestgedrag binnen hun groep. Dit door eigen bevindingen of middels signalering door andere kinderen of ouders.
Dan volgen de volgende stappen:

o Stap 1: Leider/Leidster maakt duidelijk aan de gehele groep dat pesten niet toegestaan is, middels groepsgesprek of 1 op 1 gesprek. Een ieder draagt verantwoordelijkheid om dit te stoppen, zowel de pester, de gepeste als de meelopers. Op de basisschool wordt aan leerlingen geleerd hoe hiermee om te gaan. Deze kennis dienen de kinderen te gebruiken om het pesten binnen hun groep te stoppen. De hoofdjeugdleider wordt ingelicht.

o Stap 2: Leider/Leidster informeert regelmatig bij gepeste kind over de voortgang. Indien blijkt dat pesten wordt voortgezet, worden de ouders en van de pester en hoofdjeugdleider ingelicht. Er vinden wederom groepsgesprekken en/of 1 op 1 gespreken plaats.

o Stap 3:Indien het pesten doorgaat volgt een sanctie in overleg met de hoofdjeugdleider.

- Leider/leidster kan gebruik maken van een vertrouwenscontactpersoon om het protocol helder te maken.

Verder kan deze vertrouwenscontactpersoon kennis overbrengen, zodat leider/leidster structureel het pesten kan aanpakken.

 

De vertrouwenscontactpersoon bij pestgedrag is  Ellen Thiessen 

 

 

 

 

 

.

 

 

Bijlage III: Waarden en normen

 

Als bestuur van “De Peelkorf” vinden wij, “Waarden en normen” zeer zinvol en verwachten dat iedereen hier rekening mee houdt.

Respect voor de ander staat hierin centraal, vandaar dat we enkele gewenste gedragsregels onder elkaar hebben gezet:

· Respect staat centraal, zowel voor elkaar, de tegenstander als de leiding.

· Besef dat iedereen op welke manier dan ook, bezig is met het uitoefenen van hun hobby.

· Laat iedereen in zijn waarde, we zijn niet allemaal hetzelfde.

· Accepteer dat de leiding een andere beslissing neemt.

· Ga ervan uit dat iedereen zijn best doet, zowel binnen als buiten de lijnen.

· Accepteer een beslissing van de scheidsrechter en ga niet in discussie met de scheidsrechter tijdens de wedstrijd.

Binnen deze gedragsregels tolereren we van niemand scheld- en vechtpartijen.

Mocht het voorkomen dat er ongewenst gedrag is, dan zal door “de Peelkorf” in een gesprek het gedrag worden besproken en een waarschuwing worden gegeven. Komt het ongewenste gedrag herhaaldelijk voor, dan worden er andere maatregelen genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage IV: Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie bij SVY

Onderstaand een voorstel voor preventie en aanpak bij mogelijke seksuele intimidatie.

 

Preventie

1. De leid(st)ers/train(st)ers zien erop toe dat er geen anderen dan de sporters en de begeleiding toegelaten worden in het kleedlokaal.

2. Leid(st)ers/train(st)ers zijn terughoudend in het betreden van het kleedlokaal bij sporters vanaf 10 jaar.

3. De leid(st)ers/train(st)ers zijn alert op mogelijk ongewenst gedrag tussen kinderen onderling.

4. De leid(st)ers/train(st)ers zijn alert op veranderingen in de sfeer en omgang tussen sporters en op groepjes sporters.

5. De leid(st)ers/train(st)ers moeten er op bedacht zijn dat hij/zij zelf in een kwetsbare positie kan komen. Het is daarom verstandig om 1:1 situaties te voorkomen.

6. Bij een geval van mogelijk seksuele intimidatie contact opnemen met een vertrouwenscontactpersoon van SVY.

Dit is Ellen  Thiessen

 
 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!