Contributie - De Peelkorf

Sponsors

Contributie

De contributie van SV Ysselsteyn wordt tweemaal per seizoen geïnd via automatische incasso. De eerste keer is dit begin november, de tweede keer begin maart. Hiervoor vullen de leden of ouders van jeugdleden een machtigingsformulier in bij aanmelding.

Belangrijke incasso-informatie: 

  1. SV Ysselsteyn meldt ± 14 dagen voor incasso via het YNB en de website op welke datum de incasso wordt uitgevoerd.
  2. Bij elke incasso-opdracht die wij uitvoeren vindt u ons incassant ID. Dit is het kenmerk NL47222401658070000.

Contributiebedragen:

In onderstaande tabel staan de contributiebedragen per jaar voor de verschillende categorieën leden. Deze contributiebedragen worden vastgesteld tijdens de jaarvergaderingen van het betreffende seizoen.

De Peelkorf Jaarbedrag 2021/2022

KangoeroeKlup (leden t/m 5 jaar)

€ 40,00

Pupillen (6 t/m 11 jaar)

€ 115,00

Aspiranten (leden 12 t/m 15 jaar)

€ 125,00

Junioren ( leden 16 t/m 18 jaar)

€ 150,00

Senioren (leden 19 jaar en ouder)

€ 190,00

Recreanten en midweek

€ 160,00

Steunende leden

€ 65,00


Verdere toelichting:  (peildatum 1 jan van het seizoen). Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie vastgesteld op basis van te spelen seizoenshelften. Leden die langdurig geblesseerd of zwanger zijn, kunnen tot 50% korting op de halfjaarlijkse contributie krijgen. Je geeft elk half jaar weer aan of je nog geblesseerd of zwanger bent. Neem hiervoor contact op met Anita van Dijck. Wijziging van rekeningnummer, moet net als andere adreswijzigingen doorgegeven worden aan Anita van Dijck via het contactformulier op de site. Indien er vragen zijn over de contributie, informeer dan bij Anita van Dijck  wedstrijdsecretariaat-senioren@depeelkorf.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!