Cookie beleid De Peelkorf

De website van De Peelkorf is in technisch beheer van KorfbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

VOG

VOG

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

 

Sporten in een veilige omgeving

SV Ysselsteyn vindt de zorg voor een veilige (sport)omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen en kwetsbare personen, essentieel.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als vereniging kunnen nemen om de kans op Seksuele Intimidatie binnen onze vereniging te verkleinen en een sociaal veilige omgeving te bevorderen.

Daarom is besloten om van álle vrijwilligers, trainers en coaches die direct werkzaam zijn met minderjarigen bij SV Ysselsteyn een VOG te vragen.

 

Gedragsregels en VOG

SV Ysselsteyn streeft naar een sportklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, worden voorkomen en bestreden. Voor alle trainers, begeleiders en vrijwilligers van SV Ysselsteyn gelden daarom de volgende gedragsregels, zoals die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 

Gedragsregels

In de sport is de relatie tussen de begeleider en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan. Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie worden niet getolereerd.

Onderstaande gedragsregels zijn gericht op trainers/coaches/begeleiders/kaderleden (verder begeleider genoemd). De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

 

Gedragscodes ter preventie van seksuele intimidatie in de sport

SV Ysselsteyn hanteert de gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders van Centrum Veilige Sport Nederland. Zie onderstaande Link.

https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders

 

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Dit betekent dat de begeleider ook alert moet zijn op gedragingen die niet direct seksueel intimiderend zijn, maar wel als grensoverschrijdend worden ervaren.

 

 

Hoe te handelen bij overschrijding van de regels

Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert, dien je maatregelen te nemen. Wat kun je doen?

De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken.

De vertrouwenscontactpersoon (zie hieronder) en/of het bestuur inlichten (in overleg met het slachtoffer). Bij eigen waarneming kun je altijd zelf naar vertrouwenscontactpersoon of bestuur, je spreekt dan vanuit jouw bevindingen.

Het slachtoffer wijzen op de mogelijkheid om de VCP van de vereniging of van de KNVB of KNKV om raad te vragen.

Het slachtoffer wijzen op het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning van de NOC*NSF vertrouwenspersonen via Centrum Veilige Sport

Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is gepleegd. Bij eigen waarneming doen we eventueel aangifte zonder overleg.

 

VOG

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarige en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als vereniging is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)* is één van de mogelijke maatregelen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen. Het vragen van een VOG van vrijwilligers is slechts één van de maatregelen ter preventie van Seksuele Intimidatie en ander discriminerend of intimiderend gedrag.

*) VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen en kwetsbare personen.

 

Welke maatregelen hebben wij getroffen en/of gaan wij nemen?

-Het hebben van gedragsregels/gedragscodes

-Het hebben van een aannamebeleid

-Het aanvragen van een VOG voor onze vrijwilligers die met jeugd werken

-Het hebben van minimaal één vertrouwenscontactpersoon

-Het aanstellen van een VOG coördinator / Beheerder van de VOG administratie

-

 

Voor wie moet een VOG  worden aangevraagd?

Voor de volgende functies zal een VOG worden aangevraagd:

 

-Bestuursleden van SV Ysselsteyn

-Alle vrijwilligers die met minderjarigen werken

-VOG coördinator / Beheerder

-Vertrouwenscontactpersonen

 

 

Aannamebeleid

Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainers, coaches en activiteitenbegeleiders van jeugdige sporters zal het volgende beleid worden gehanteerd:

- Het houden van een kennismakingsgesprek;

- Het checken van referenties (bijv. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);

- Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zal om de 3 jaar herhaald worden. Indien geen VOG kan worden overlegd zal de vrijwilliger niet zijn/haar functie kunnen continueren

- De vrijwilliger zal lid worden van de bond en daarmee onderworpen worden aan het tuchtrecht van de Bond

- Het bekend maken van de “de gedragsregels” zoals opgesteld door NOC*NSF.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van SV Ysselsteyn gaat er vanuit dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging wordt niet getolereerd. Mocht dit desondanks toch voorkomen, kan dit veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwenscontactpersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Bij SV Ysselsteyn zijn de vertrouwenscontactpersoon;

Ellen Wismans

Zij zijn bereikbaar via emailadres [email protected]

 

Contact opnemen met  vertrouwenscontactpersonen van de KNVB en de KNKV. (zie de betreffende pagina’s van hun websites)

Afdeling Voetbal

https://www.knvb.nl/over-ons/contact/vertrouwenspersonen

 

Afdeling Korfbal

https://www.knkv.nl/positieve-sportcultuur/

 

Naast de bovengenoemde vertrouwenscontactpersonen is er ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie elk lid van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen.

Wil je iets melden of contact met ons opnemen?- Centrum Veilige Sport Nederland

 

 

Anoniem melding maken via FIER en SpeakUp

Ook heb je de mogelijkheid om anoniem melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. Zo biedt FIER een chat aan waar je anoniem je verhaal kunt doen. Dit platform is er niet alleen voor sporters, maar voor iedereen die met grensoverschrijdend gedrag in aanraking komt. Bij FIER kun je dagelijks terecht. Van maandag tot vrijdag is de chat van FIER open van 16.00 tot 06.00 uur. Op zaterdag, zondag en tijdens de feestdagen is de chat open van 20.00 tot 06.00 uur.

SpeakUp van Centrum Veilige Sport Nederland biedt jou ook de mogelijkheid om anoniem je verhaal te doen. Dit kan zowel online als telefonisch. Bij SpeakUp maak je enkel een melding van grensoverschrijdend gedrag. Je krijgt niet direct een medewerker te spreken via de chat of telefonisch.

Meld anoniem via SpeakUp

Vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van onze vereniging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!